Sinusugod na ni Sarimaw at nang kanyang mga Halimaw ang Sansinukob.   Kailangan mo ng tulong ng mga Bagani para talunin ang mga Halimaw at iligtas ang Sansinukob.

Ang Bagani ay laro para sa dalawa hanggang limang manlalaro.
Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart